הכנס המשותף של  החברה לכירורגיה קולורקטלית והחוג למחלות מעי דלקתיות הכנס המשותף של  החברה לכירורגיה קולורקטלית והחוג למחלות מעי דלקתיות תפריט

הגשת תקצירים
 

במהלך הכנס יתקיים מושב של החברה לכירורגיה של הקולון והרקטום בו יוצגו עבודות  שונות.

התקצירים שיוגשו ייבחנו ע"י הועדה המדעית של החברה לכירורגיה של הקולון והרקטום.

והודעה על קבלת התקציר להצגה בכנס תועבר למגישי התקצירים בהתאם ללו"ז הכנס.


מועד אחרון להגשת תקצירים: 20.8.2018 

תשובות תשלחנה למגישי התקצירים במהלך חודש ספטמבר 2018 .


להלן הנחיות להגשת התקצירים, נא להגיש את התקצירים בהתאם להנחיות המצורפות בלבד:

גודל עמוד: A4
אורך התקצירעד 350 מילים, כולל טבלאות וגרפים. לא יעלה על עמוד אחד.
שולייםיש להשאיר 3 ס"מ  מכל הכיוונים.
גודל אות: 12 נקודות
פונט:  Timew New Roman
רווח בין שורות:  1.5
שפת התקציר:  אנגלית
שם העבודה/כותרתאותיות גדולות (UPPER CASE) ממורכז, גודל 14 נקודות.

פרטי מגיש/ת העבודה
יש להשאיר רווח של שורה מהשורה התחתונה של כותרת התקציר, ממורכז, גודל 12 נקודות.
נא לציין: תואר, שם פרטי (מלא), שם משפחה (מלא).
אם יש מספר מחברים: יש להדגיש את שם המחבר המציג את המאמר בקו תחתון ואחריו לציין את שמות שאר המחברים.

פרטי שיוך
יש להשאיר רווח של שורה משם המחבר, ממורכז, באותיות נטויות,גודל 12 נקודות.
נא לציין:  מחלקה, מוסד / בית חולים, עיר, ארץ.
אם מחברי העבודה שייכים למחלקות ו/או מוסדות שונים יש לציין שיוך במספרים מוקטנים מעל שם/שמות המחבר/ים וליד שם המחלקה או המוסד.

גוף התקציר:
מיושר לשני הצדדים, יש להשאיר רווח של שתי שורות משם המוסד.
גוף התקציר יהיה ערוך על פי סדר הנושאים הבא: מטרת העבודה, שיטות, תוצאות ומסקנות.
במידה ומוגשים מספר תקצירים, כל תקציר ישלח כקובץ נפרד

 

 

 

.